Felanmälan

Förnamn
Efternamn
Lägenhetsnr / Lokalnr
Adress
Postnummer
Postort
Telefon
E-post
Här med tillåter jag att fastighetsskötaren kan använda huvudnyckeln för att få tillträde till lägenheten.
 
Beskrivning av felet
 


Kontaktperson
Martin Henriksson
Tel. 031-332 02 45
Mob. 0704-25 23 40
E-mail: mh@woodyangered.se