Lilleby
Älvdanshagen 29-43, Älvdanshagen 47-113, Lilleby Kronogård 27-41

  • Byggår: 2008

  • Antal Lägh: 48

  • Lägh typ: 2-4 rok
Planlösning